Certyfikowane bezpieczeństwo w Focus Mall

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników to jeden z priorytetów naszego centrum. Od początku pandemii Focus Mall wdrożył i stale optymalizuje kompleksowe działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie galerii. Zabiegi te zostały właśnie uwieńczone ponownym uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Covid-19 Compliant, co oznacza, że są zgodne z najlepszymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Certyfikacja Covid-19 Compliant ma na celu określenie gotowości obiektu na trwającą pandemię. Jest przeprowadzana zgodnie ze standardem SAFE Hospitality, Office, Retail and Environment (SHORE), ogólnie przyjętymi standardami audytu (GAAS), aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz międzynarodowymi najlepszymi praktykami. Opiniowane aspekty to m.in. ocena ryzyka, środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, środki bezpieczeństwa wdrażane przez najemców, utrzymanie higieny oraz czystości, komunikacja i reagowanie na incydenty związane z Covid-19, a także zgodność z aktualnymi rozporządzeniami sanitarnymi.

Focus Mall już z początkiem roku wdrożył w codziennej pracy dodatkowe środki, gwarantujące utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych i bezpieczną przestrzeń dla wszystkich przebywających na terenie galerii. Zmiany, które zostały wprowadzone to m.in. zintensyfikowana praca serwisów sprzątających, regularne ozonowanie toalet, kompleksowa wentylacja galerii, udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściach do galerii oraz w toaletach, a także szczególna dbałość o przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu między osobami. Galeria prowadzi także dedykowaną kampanię edukacyjno-informacyjną #bezpieczeństwowCentrum, która w przystępny, przyjazny sposób uświadamia klientom powyższe działania i przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym.

Audyt w Focus Mall został przeprowadzony przez SAFE Asset Group. To niezależna instytucja, która wspiera centra handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Uzyskanie certyfikatu na 2022 rok to potwierdzenie, że zakupy w naszym centrum są nie tylko przyjemne ale przede wszystkim bezpieczne!

0 Udostępnień