Ratujemy pszczoły. Razem!

Na dachu galerii stanęła pasieka.

Od początku czerwca nasza galeria ma nietypowych mieszkańców! Są mali, bardzo pracowici, a przede wszystkim bardzo potrzebni. Mowa o 250 tysiącach pszczół, które zamieszkały ule rozmieszczone na dachu centrum. Inicjatywa jest częścią kampanii, „Ratujemy pszczoły. Razem”. Celem akcji jest promowanie wiedzy na temat pszczół i uzmysłowienie, jak ważna jest ich ochrona. Owady te są nieodłączną i bardzo ważną częścią ekosystemu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że aż ¾ produktów, które spożywamy zawdzięczamy pszczołom. Dlatego razem musimy zadbać by prztrwały.

W każdym z pięciu drewnianych domków mieszka jedna pszczela rodzina składająca się z 50 tysięcy owadów. Ulokowanie pasieki ponad 18 metrów nad poziomem gruntu, na niedostępnym na co dzień zielonym dachu galerii, zapewnia bezpieczeństwo zarówno pszczołom jak i ludziom. A korzyści płynące z działalności pszczół będą dostrzegalne dla każdego. Pszczelarze zadbali o to, by ule zamieszkiwały popularna i łagodna rasa pszczół Kraińskich. Ule rozstawione są blisko metrowej attyki, co chroni je przed wiatrem, a dzięki rozmieszczonym w pobliżu donicom z karaganami (kwitnącymi drzewkami), pszczele domki są osłonięte przed zbyt dużym nasłonecznieniem. Pierwsze miodobranie z naszej pasieki będzie w 2020 roku. Pasieka jest pod opieką Rejonowego Koła Pszczelarzy i otrzyma swój nr weterynaryjny.

Więcej pszczelich ciekawostek, informacji o pasiece oraz poradników jak zrobić swój hotel dla dzikich zapylaczy znajdziecie na pasażach centrum.

Poradnik możecie także pobrać tutaj →